LexText adviesbureau voor omgevingsrecht  Home  Contact  Links  Over Tanja Brouwer       LexText is een juridisch adviesbureau voor omgevingsrecht. Het wordt gerund door    juriste en milieukundige Tanja Brouwer. LexText is gespecialiseerd in vergunningverlening    en advies m.b.t. de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Over Lextext Home